Izmēri savu ugunsdrošību.

Vai pēdējā gada laikā uzņēmumā ir:

icon_ugunsdrosiba

Novērtēts ugunsdrošības stāvoklis

instrukcija

Izstrādāta / aktualizēta ugunsdrošības instrukcija

darbinieki

Instruēti darbinieki

ugunsdzesibas_aparats

Veikta tehniskā apkope ugunsdzēsības aparātiem

ligums

Sadarbības līgums ar uzņēmumu, kas uzrauga ugunsdrošību.

Norādiet savu kontaktinformāciju

Group 754

Jūsu e-pasts*